Filtrácia vody

Filtrácia vody

Filtrácia vody sa používa na úpravu vody. pri tomto procese sa zachytávajú nečistoty.

Typy filtrov:

filtrácia vody

filtrácia vody

‐ pieskový filter
‐ kartušový filter
‐ náplavový filter

U nás sa najčastejšie používa filtrácia s pieskovým filtrom. Ide o osvedčený a spoľahlivý spôsob filtrácie vody založený na vertikálnom prúdení bazénovej vody cez vrstvu kremičitého piesku. Čistenie filtra je veľmi jednoduché ‐ po nastavení páky ventilu, ktorý je súčasťou filtračnej nádoby, do polohy prepláchnutie, dôjde spätným prúdením vody k prepláchnutiu a vyčisteniu filtra. Pri dezinfekcii bazénovej vody je možné postupovať niekoľkými spôsobmi. Nech už sa rozhodneme pre ktorýkoľvek z nich, je treba pripomenúť, že kvalitu vody a jej priezračnosť ovplyvňuje aj správna hodnota pH. Hodnota pH určuje či je voda kyslá alebo zásaditá. Ideálna hodnota pH je 7,0. Optimálna hodnota bazénovej vody sa pohybuje
v rozmedzí 6,8 až 7,4.

Dezinfekciu je možné vykonať použitím:

‐ chemických prípravkov, využívajú sa hlavne dezinfekčné vlastnosti chlóru, resp. jeho
zlúčenín (plynný chlór, chlórnan sodný)
‐ kyslíka (ozón alebo peroxid vodíka)
‐ fyzikálnych javov ako napr. UV žiarenie
‐ dezinfekčných vlastností niektorých kovov napr. meď alebo striebro

V posledných rokoch sa pri dezinfekcii bazénovej vody významne rozšírila tzv. slaná voda. Táto metóda je založená na elektrolýze slanej vody, kedy dochádza k uvoľňovaniu voľného chlóru a tým k dezinfekcii. K dosiahnutiu správnej účinnosti je odporúčaná koncentrácia soli 3 až 4 gramy na liter vody. Elektrolýzu zaisťujú titánové elektródy.

Dávkovanie dezinfekčných prostriedkov je možné robiť manuálne alebo pomocou poloaických či plnoaických zariadení. Plnoaické zariadenia kontrolujú kvalitu vody a na základe nameraných hodnôt dávkujú potrebné množstvo dezinfekčných prostriedkov. Minimalizuje sa tak potreba používateľa kontrolovať kvalitu vody pomocou rôznych testerov.

Samostatnú kapitolu tvoria tzv. inteligentné bazénové ay napr. iQ Compass. Toto zariadenie okrem aickej starostlivosti o vodu zabezpečuje tiež aický chod filtrácie alebo ohrev bazénovej vody. Pomocou domáceho ovládača si môžete nastaviť požadovanú teplotu vody, zapnúť svetlá alebo vodné atrakcie. Maximálny komfort je tiež zaistený možnosťou ovládať svoj bazén na diaľku. Stačí prístup na internet. Získate on‐line informácie o prevádzke bazéna, kvalite vody alebo teplote vody. Nastavené parametre môžete v prípade potreby diaľkovo upraviť.

Cenová ponuka

Telefón: +421 948 026 460
Náš email: delfino@delfino.sk

Vaše meno (povinné)

Váš email (povinné)

Predmet

Vaša správa